O Projektu

V květnu 2019 vstoupila platforma Rozjízdný do Střední 
pedagogické školy Futurum v Praze. Tu zakládali manželé 
Marečkovi už v roce 1991. Jejich cílem bylo vybudovat 
střední školu, která se zasadí o změnu výuky pedagogických 
oborů. Je specifická především tím, že jde o tzv. školu 
vlastního obsahu. Učitelé si sami ve velké míře tvoří 
materiály, které ve výuce používají. Právě tento koncept 
spolu s efektivním využitím moderních technologií ve 
výuce je hlavní oblastí, na kterou se platforma Rozjízdný 
soustředí. Pro zachování kontinuity fungování školy převzala 
platforma v roce 2019 podílovou část školy a plně ji 
převezme v roce 2021. Škola hned začátkem školního 
roku 2019/2020 začala s implementací a testováním 
technologií ve výuce. Jedním z cílů, kterých škola 
v průběhu roku 2019 dosáhla je také posílení vzdělávacích 
aktivit přímo pro učitele. Ve školním roce 2019 studovalo 
ve škole více než 300 studentů.


Škola se soustředí především na rozvoj následujících oblastí:

  • tvorba vlastního obsahu pro vyučování
  • vzdělávání pedagogů
  • využití technologíí
  • inspirace v zahraničí
  • spolupráce mezi vedením, učiteli a studenty
  • rozvoj aktivit studentských rad
sgpsfuturum.cz

Tomáš věří, že změna systému českého vzdělávání je možná ve chvíli, kdy budou jeho jednotlivé složky spolupracovat. Proto do diskuze 
o vývoji školy zapojuje především samotné učitele i studenty. Jeho cílem je propojit firmy, které vyvíjí jednotlivá technologická řešení, 
se školami tak, aby dokázaly řešit reálné problémy a překážky ve výuce.

Platforma Rozjízdný tak do školy přináší zázemí pro vytvoření efektivní strategie, jak využít moderní technologie ve výuce. Klíčová 
byla investice do zázemí školy, kdy každý ze studentů prvního ročníku dostal školní tablet. Škola dále zakoupila dalších 30 tabletů pro 
vyšší ročníky, které je využívají v hodinách. Učitelé prochází pravidelnými školeními a postupně začleňují do výuky technologie tak, aby 
se výuka stala efektivnější a zajímavější. Škola se tak postupně stává ukázkovou institucí, jejíž pedagogové mohou být inspirací pro další 
angažované učitele, kteří mají zájem na tom, aby se české školství inovovalo a vyvíjelo. I proto se jezdí vzdělávat do zahraničí.

spgš futurum v médiích

Partneři Sgpš Futurum

Škola spolupracuje s několika technologickými partnery, jejichž řešení využívá a testuje ve výuce, aby pak mohla své zkušenosti sdílet s dalšími učiteli a studenty. Spolupráci neustále rozšiřujeme a plánujeme se v dalších letech dostat i na mezinárodní úroveň.

Koukněte na web!

sgpsfuturum.cz