O Projektu

V květnu 2019 vstoupila platforma Rozjízdný do Střední 
pedagogické školy Futurum v Praze. Tu zakládali manželé 
Marečkovi už v roce 1991. Jejich cílem bylo vybudovat 
střední školu, která se zasadí o změnu výuky pedagogických 
oborů. Je specifická především tím, že jde o tzv. školu 
vlastního obsahu. Učitelé si sami ve velké míře tvoří 
materiály, které ve výuce používají. Právě tento koncept 
spolu s efektivním využitím moderních technologií ve 
výuce je hlavní oblastí, na kterou se platforma Rozjízdný 
soustředí. Pro zachování kontinuity fungování školy převzala 
platforma v roce 2019 podílovou část školy a plně ji 
převezme v roce 2021. Škola hned začátkem školního 
roku 2019/2020 začala s implementací a testováním 
technologií ve výuce. Jedním z cílů, kterých škola 
v průběhu roku 2019 dosáhla je také posílení vzdělávacích 
aktivit přímo pro učitele. Ve školním roce 2019 studovalo 
ve škole více než 300 studentů.


Škola se soustředí především na rozvoj následujících oblastí:

xflow.cz

xflow v médiích

Partneři xflow

Koukněte na web!

xflow.cz